Shy Venus  85 H Shy Venus 85 H
Item FS68057
25.0"W 25.0"D 85.0"H
$2,800.00
Saint Joseph,Child W/Cross 38 Saint Joseph,Child W/Cross 38
Item F68283
13.0"W 11.0"D 38.0"H
$700.00
Saint Joseph,Child W/Cross 38 Saint Joseph,Child W/Cross 38
Item FS68283
13.0"W 11.0"D 38.0"H
$700.00
Saint Joseph & Child with Cross 38 Saint Joseph & Child with Cross 38
Item F68283RLC
13.0"W 11.0"D 38.0"H
$1,400.00
Saint Francis Of Assissi 56 Saint Francis Of Assissi 56
Item F68111
21.0"W 19.0"D 56.0"H
$1,280.00
Saint Francis Of Assissi 56 Saint Francis Of Assissi 56
Item F68111RLC
21.0"W 19.0"D 56.0"H
$2,560.00
Saint Francis Of Assissi 56 Saint Francis Of Assissi 56
Item FS68111
21.0"W 19.0"D 56.0"H
$1,280.00
Sacred Heart To The World 62" Sacred Heart To The World 62"
Item F68358
23.0"W 17.0"D 62.0"H
$1,800.00
Roman Sphinx 47 Roman Sphinx 47
Item F82346
26.0"W 12.0"D 47.0"H
$540.00
Roman Sphinx 47 Roman Sphinx 47
Item FS82346
26.0"W 12.0"D 47.0"H
$540.00
Roman In Armor Award Roman In Armor Award
Item F7987
22.0"W 18.0"D 64.0"H
$1,200.00
Rebecca At Well Fountain w/pump 62 Rebecca At Well Fountain w/pump 62
Item FS0158
42.0"W 42.0"D 62.0"H
$1,300.00
Polykleitos Amazon Polykleitos Amazon
Item F7635-MW
34.0"W 22.0"D 82.0"H
$2,400.00
Pieta-41 Pieta-41
Item F7310
28.0"W 17.0"D 41.0"H
$1,100.00
Pieta-41 Pieta-41
Item F7310RLC
28.0"W 17.0"D 41.0"H
$2,200.00
Pieta-41 Pieta-41
Item FS7310
28.0"W 17.0"D 41.0"H
$1,100.00
Pieta By Daprato 42 Pieta By Daprato 42
Item F6770
33.0"W 20.0"D 42.0"H
$2,000.00
Neptune With Trident 65 Neptune With Trident 65
Item F9054N
17.0"W 20.0"D 65.0"H
$1,700.00
Neptune With Trident 65 Neptune With Trident 65
Item FS9054N
17.0"W 20.0"D 65.0"H
$1,700.00
Neptune With Child Neptune With Child
Item F6808
23.0"W 25.0"D 58.0"H
$1,700.00
Mouth Wall Plaque  29H Mouth Wall Plaque 29H
Item F48240
31.0"W 6.0"D 29.0"H
$770.00
Moses Bust Michlangelo 23 Moses Bust Michlangelo 23
Item F833
15.0"W 9.0"D 23.0"H
$190.00
Minerva Giustinia 74 Minerva Giustinia 74
Item F28
26.0"W 20.0"D 74.0"H
$2,200.00
Minerva Giusti 43  Standing Minerva Giusti 43 Standing
Item F69092
10.0"W 12.0"D 43.0"H
$396.00
Mercury Flying 65 Mercury Flying 65
Item F61
25.0"W 25.0"D 65.0"H
$2,200.00
Male Remnant Nude  Form 69 H Male Remnant Nude Form 69 H
Item FS8433
30.0"W 34.0"D 69.0"H
$900.00
Majestic Guardian Set 52"  H Majestic Guardian Set 52" H
Item F68466RLC
21.0"W 14.0"D 52.0"H
$6,400.00
Majestic Guardian Angel-R 52 Majestic Guardian Angel-R 52
Item F68439RRLC
21.0"W 14.0"D 52.0"H
$3,200.00
Majestic Guardian Angel-R 52 Majestic Guardian Angel-R 52
Item F68439R
21.0"W 14.0"D 52.0"H
$1,600.00
Madonna Of The Prairie 62 Madonna Of The Prairie 62
Item F68886
15.0"W 21.0"D 62.0"H
$1,800.00