John Fisher John Fisher
Item F2297RLC
4.0"W 5.0"D 18.0"H
$200.00
John Baptising Christ John Baptising Christ
Item F8070
10.0"W 10.0"D 21.0"H
$340.00
John Baptising Christ John Baptising Christ
Item F8070RLC
10.0"W 10.0"D 21.0"H
$680.00
John At Crucifixion 42 John At Crucifixion 42
Item F8518J
14.0"W 12.0"D 42.0"H
$600.00
John At Crucifixion 42 John At Crucifixion 42
Item F8515JRLC
14.0"W 12.0"D 42.0"H
$1,200.00
John At Crucifixion 42 John At Crucifixion 42
Item F8515J
14.0"W 12.0"D 42.0"H
$600.00
Joan Of Arc Joan Of Arc
Item T38315
5.0"W 5.0"D 8.0"H
$50.00
Jacinta 38    (Fatima) Jacinta 38 (Fatima)
Item F7740
15.0"W 22.0"D 38.0"H
$320.00
Jacinta 38    (Fatima) Jacinta 38 (Fatima)
Item F7740RLC
15.0"W 22.0"D 38.0"H
$640.00
Infant Of Prague-Sm Infant Of Prague-Sm
Item 2220111
3.0"W 3.0"D 10.0"H
$80.00
Infant Of Prague  41 H Infant Of Prague 41 H
Item F8442
15.0"W 0.0"D 41.0"H
$340.00
Infant Of Prague  41 H Infant Of Prague 41 H
Item F8442RLC
15.0"W 0.0"D 41.0"H
$680.00
Francisco 38    (Fatima) Francisco 38 (Fatima)
Item F7739
14.0"W 21.0"D 38.0"H
$320.00
Francisco 38    (Fatima) Francisco 38 (Fatima)
Item F7739RLC
14.0"W 21.0"D 38.0"H
$640.00
Francis Assisi Pleading 64 Francis Assisi Pleading 64
Item F707
24.0"W 24.0"D 64.0"H
$1,800.00
Francis Assisi Pleading 64 Francis Assisi Pleading 64
Item F707RLC
24.0"W 24.0"D 64.0"H
$3,600.00
Father Marquette Father Marquette
Item F2278RLC
32.0"W 24.0"D 74.0"H
$4,800.00
Father Joseph Father Joseph
Item F7164
10.0"W 16.0"D 22.0"H
$136.00
Father Joseph Father Joseph
Item F7164RLC
10.0"W 16.0"D 22.0"H
$272.00
Evangelists Set Of 4 Evangelists Set Of 4
Item F7714
5.0"W 4.0"D 11.0"H
$280.00
Evangelists Set Of 4 Evangelists Set Of 4
Item F7714RLC
5.0"W 4.0"D 11.0"H
$560.00
Blessed Virgin Mary & Child 65 Blessed Virgin Mary & Child 65
Item F69671
18.0"W 18.0"D 65.0"H
$2,000.00
Baby St Fiacre 22 Baby St Fiacre 22
Item FS6557
11.0"W 11.0"D 22.0"H
$120.00
Baby St Fiacre 22 Baby St Fiacre 22
Item F6557
11.0"W 11.0"D 22.0"H
$120.00
Baby Francis Standing w/Bird Baby Francis Standing w/Bird
Item FS684833
10.0"W 9.0"D 23.0"H
$140.00
Baby Francis Standing 23 Cppr Baby Francis Standing 23 Cppr
Item FS68483
10.0"W 9.0"D 23.0"H
$120.00
Baby Francis Standing 23 Cppr Baby Francis Standing 23 Cppr
Item F68483
10.0"W 9.0"D 23.0"H
$120.00