Botanico Urn 21 H Botanico Urn 21 H
Item F7785
17.0"W 17.0"D 21.0"H
$120.00
Boboli Griffin Urn Boboli Griffin Urn
Item HF69071
10.0"W 18.0"D 21.0"H
$220.00
Boboli Garden Medium 16 Boboli Garden Medium 16
Item FS69602
18.0"W 18.0"D 16.0"H
$120.00
Boboli Garden Med 16 Boboli Garden Med 16
Item F69602
18.0"W 18.0"D 16.0"H
$120.00
Biagio Tub 48" W Biagio Tub 48" W
Item FS60241
48.0"W 18.0"D 18.0"H
$320.00
Bell Planter 18   (G) Bell Planter 18 (G)
Item F60045
25.0"W 25.0"D 18.0"H
$172.00
Bell Planter 16.5 H  (R) Bell Planter 16.5 H (R)
Item F60044
24.0"W 24.0"D 17.0"H
$152.00
Belgian Ornamental Urn 16 Belgian Ornamental Urn 16
Item FS6788
14.0"W 10.0"D 16.0"H
$88.00
Bavarian Swag Urn Bavarian Swag Urn
Item FS60291
12.5"W 12.5"D 12.0"H
$76.00
Basket Urn 19.5 H (R) Basket Urn 19.5 H (R)
Item F60125
13.0"W 13.0"D 20.0"H
$114.00
Basket Urn 19.5 H Basket Urn 19.5 H
Item FS60125
13.0"W 13.0"D 20.0"H
$114.00
Astor Planter 15 H Astor Planter 15 H
Item FS7630
17.0"W 17.0"D 15.0"H
$80.00
Astor Planter 15 H Astor Planter 15 H
Item F7630
17.0"W 17.0"D 15.0"H
$80.00
Asian 5 Sided Urn 14.5 H (R) Asian 5 Sided Urn 14.5 H (R)
Item F60186
16.0"W 16.0"D 15.0"H
$124.00
Asian 5 Sided Urn 14.5 H (R) Asian 5 Sided Urn 14.5 H (R)
Item FS60186
16.0"W 16.0"D 15.0"H
$124.00
Aquatic Planter 20 Aquatic Planter 20
Item F8227
13.0"W 23.0"D 20.0"H
$140.00
Aquatic Planter 20 Aquatic Planter 20
Item FS8227
13.0"W 23.0"D 20.0"H
$140.00
Appio Planter 14.5  (R) Appio Planter 14.5 (R)
Item F60041
20.0"W 20.0"D 16.0"H
$108.00
Appio Planter 14.5  (R) Appio Planter 14.5 (R)
Item FS60041
20.0"W 20.0"D 16.0"H
$108.00
Apollo Head Planter 17 Apollo Head Planter 17
Item FS7381
11.0"W 11.0"D 17.0"H
$70.00
Apollo Head Planter 17 Apollo Head Planter 17
Item F7381
11.0"W 11.0"D 17.0"H
$70.00
Apian Vessel 30  H Apian Vessel 30 H
Item F34033
20.0"W 20.0"D 30.0"H
$220.00
Apian Vessel 30  H Apian Vessel 30 H
Item FS34033
20.0"W 20.0"D 30.0"H
$220.00
Angry Men Planter 15 Angry Men Planter 15
Item F7815
18.0"W 18.0"D 15.0"H
$110.00
Angry Men Planter 15 Angry Men Planter 15
Item FS7815
18.0"W 18.0"D 15.0"H
$110.00
Amigo Amigo
Item HF1604
13.0"W 9.0"D 27.0"H
$144.00
Ambria Urn 21 Ambria Urn 21
Item FS7879
26.0"W 0.0"D 21.0"H
$144.00
Ambria Urn 21 Ambria Urn 21
Item F7879
26.0"W 26.0"D 21.0"H
$144.00
Amadeo Planter 19 Amadeo Planter 19
Item FS8208
21.0"W 11.0"D 19.0"H
$84.00
Acanthus Planter 17 Acanthus Planter 17
Item FS8280
18.0"W 18.0"D 17.0"H
$136.00